Witamy na naszej stronie jablkaznapisami.pl,


trochę tradycji…


Od ponad 60 lat nasza rodzina związana jest z sadownictwem. Już w okresie powojennym we wsi Gośniewice mój pradziadek zakładał pierwsze sady jabłoniowe. Rejon ten obecnie znajduje się na skraju największego zagłębia sadowniczego w Europie. Wieloletnie doświadczenie oraz ciężka praca wszystkich pokoleń pozwoliła zdobyć ogromną wiedzę i praktykę z zakresu produkcji owoców. W obecnej chwili gospodarstwo prowadzone jest zgodnie z Europejskim Systemem o Integrowanej Produkcji Owoców oraz staramy się o uzyskanie Certyfikatu GlobalGap.


Integrowana Produkcja - to opłacalna produkcja wysokiej jakości owoców, dająca pierwszeństwo bezpiecznym metodom nie chemicznym, minimalizująca niepożądane efekty uboczne stosowanych agrochemikaliów ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska i zdrowia ludzi.


GlobalGap - Jest to niezależny, dobrowolny system zapewnienia bezpieczeństwa żywności dla pierwotnej produkcji rolnej. Standard GLOBALGAP powstał pierwotnie pod nazwą EUREPGAP w 1997 r. jako inicjatywa grupy roboczej sieci handlu detalicznego zrzeszonych w organizacji EUREP (Euro-Retailer Produce Working Group) w celu wypracowania wspólnych procedur oraz jednolitego standardu dla Dobrej Praktyki Rolniczej GAP (Good Agricultural Practice) i zapewnienia bezpieczeństwa żywności.


obecnie…


Kontynuując tradycje rodzinną, postanowiłem poszerzać wiedzę w tym zakresie. Skończyłem Technikum Ogrodnicze oraz Studia Ogrodnicze na kierunku Sadownictwo. Po studiach założyłem własną firmę która zajmowała się handlem owocami. Jedną z gałęzi była produkcja jabłek z napisem lub logo. Grafika taka powstawała w sposób naturalny, przez odbarwianie się skórki na jabłku. Od 2010 roku produkujemy jabłka z napisami lub logo grawerowane laserem. Możliwości jakie daje ta metoda ogranicza jedynie wielkość jabłka i ludzka wyobraźnia.


Zapraszamy wszystkich do OWOCNEJ WSPÓŁPRACY

Sławek i Ania Zielińscy

jablka z napisami - logo creavi