Ponad 60 lat doświadczenia

Ponad 60 lat doświadczenia

Trochę tradycji…

Od ponad 60 lat nasza rodzina związana jest z sadownictwem. Już w okresie powojennym we wsi Gośniewice mój pradziadek zakładał pierwsze sady jabłoniowe.

Wieloletnie doświadczenie oraz ciężka praca wszystkich pokoleń pozwoliła zdobyć ogromną wiedzę i praktykę z zakresu produkcji owoców. W obecnej chwili gospodarstwo prowadzone jest zgodnie z Europejskim Systemem o Integrowanej Produkcji Owoców oraz Certyfikatem Jabłka Grójeckiego z Chronionym Oznaczeniem Geograficznym.

Kilka słów...

Rejon grójecki nazywany „największym sadem Europy” to przeszło 500 lat tradycji sadowniczych sięgających czasów królowej Bony, która w XVI wieku otrzymała w tej części kraju ogromne połacie ziemi i przeznaczyła je na królewską plantację drzew owocowych, w szczególności jabłoni. Przez kolejne stulecia jabłka z okolic Grójca lądowały nie tylko na polskich stołach, ale zasłynęły na całym kontynencie.

Integrowana Produkcja – to produkcja wysokiej jakości owoców, dająca pierwszeństwo bezpiecznym metodom nie chemicznym, minimalizująca niepożądane efekty uboczne stosowanych agrochemikaliów ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska i zdrowia ludzi.

Chronione Oznaczenie Geograficzne (PGI – ang. Protected Geographical Indication) oznacza nazwę regionu, konkretnego miejsca lub też w wyjątkowych przypadkach kraju, używaną do opisu produktu rolnego lub środka spożywczego, który pochodzi z tego regionu, miejsca lub kraju. Produkt taki posiada szczególną, specyficzną jakość, reputację, cieszy się uznaniem lub też posiada inne cechy przypisywane temu pochodzeniu. Jakość ta może wynikać z naturalnych lub ludzkich czynników, takich jak: klimat, szata roślinna, specyficzna gleba, ukształtowanie powierzchni czy też niezmienna i tradycyjna metoda lokalna. Marka Jabłek Grójeckich odnosi się do 27 odmian jabłek i ich sportów, spośród których najważniejsze to: Gala, Gloster, Jonagold, Golden Delicious, Red Jonaprince oraz Ligol.

Swoje wyjątkowe walory Jabłka Grójeckie zawdzięczają unikalnym warunkom glebowym i klimatycznym grójecczyzny, gdzie panuje szczególny mikroklimat, odznaczający się niskimi temperaturami w nocy, w okresie poprzedzającym zbiór owoców. O wyjątkowym smaku tych jabłek decyduje ich charakterystyczna kwasowość (wyższa średnio o 5% niż u jabłek tej samej odmiany, pochodzących z innych regionów) oraz bardzo wyraźny rumieniec, wynikający z wyższej zawartości barwników pod skórką (głównie antocyjanów i karotenoidów).

Obecnie…

Kontynuując tradycje rodzinną, postanowiłem poszerzać wiedzę w tym zakresie. Po ukończeniu studiów Ogrodniczych na kierunku Sadownictwo zająłem się prowadzeniem certyfikowanego gospodarstwa sadowniczego. Równolegle zacząłem prowadzić działalność która zajmowała się handlem owocami. Jedną z gałęzi była produkcja jabłek z napisem lub logo. Grafika taka powstawała w sposób naturalny, przez odbarwianie się skórki na jabłku.

Od 2010 roku produkujemy jabłka z napisami. Napisy lub logo powstają poprzez termiczne usunięcie skórki oraz zasuszenie środka jabłka. Możliwości jakie daje ta metoda ogranicza jedynie wielkość jabłka i ludzka wyobraźnia.